Projekty EU

Czanieckie Makarony Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzrost konkurencyjności sektora MŚP poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów prozdrowotnych.

Logotypy do projektu europejskiego

Czanieckie Makarony Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności sektora MŚP poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów prozdrowotnych”

Projekt Europejski

Celem projektu jest: Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji makaronu o podwyższonej zawartości błonnika owsianego. Produkowany makaron wykazuje prozdrowotne działanie w zakresie:

 • profilaktyki powstawania otyłości,

 • nadciśnienia tętniczego,

 • cukrzycy,

 • schorzeń jelita grubego.

  Projekt stanowi odpowiedź na oczekiwania konsumenckie w zakresie łączenia wysokiej wartości odżywczej z funkcjami prozdrowotnymi.

  Efektem projektu jest: Wdrożenie innowacji produktowej poprzez uzyskanie produktu żywności funkcjonalnej w postaci makaronu o zwiększonej zawartości błonnika owsianego. Dzięki uruchomieniu produkcji nowej linii innowacyjnych produktów pozycja konkurencyjna Spółki na arenie międzynarodowej znacząco wzrosła.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 000 000,00 PLN

Wartość projektu: 7 584 205,00 PLN

Logotypy do projektu europejskiego

Czanieckie Makarony Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie zintegrowanych innowacyjnych systemów zarządzania i wspomagania produkcji B2B, B2C i B2E oraz Platformy controlingowej.”

Projekt Europejski

Celem projektu jest:

Głównym celem realizowanego projektu jest usprawnienie komunikacji w Firmie oraz poza nią. W ramach projektu wdrożone zostały systemy B2B, B2C, B2E oraz Platforma controlingowa. Pierwszy usprawnił komunikację z partnerami biznesowymi, drugi z klientem, trzeci kontakty firma-pracownikami. Wdrożony system pozwolił na automatyzację komunikacji z pracownikami oraz procesów zachodzących pomiędzy firmą a kontrahentami i klientami.

Projekt stanowi odpowiedź na pojawiające się w firmie i u kontrahentów potrzeby związane ze sprawną wymianą informacji zarówno tych związanych z zamówieniami, magazynem jak i tych dotyczących rozrachunków, sprzedaży, produkcji czy controllingu.

Dofinansowanie projektu z UE: 500 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 000 000,00 PLN

Projekty Europejskie logotypy
Dyplom - projekty europejskie w makaronach Czanieckich

Celem projektu jest: Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji makaronu o podwyższonej zawartości błonnika owsianego. Produkowany makaron wykazuje prozdrowotne działanie w zakresie:

 • profilaktyki powstawania otyłości,
 • nadciśnienia tętniczego,
 • cukrzycy,
 • schorzeń jelita grubego.

Projekt stanowi odpowiedź na oczekiwania konsumenckie w zakresie łączenia wysokiej wartości odżywczej z funkcjami prozdrowotnymi.

Efektem projektu jest: Wdrożenie innowacji produktowej poprzez uzyskanie produktu żywności funkcjonalnej w postaci makaronu o zwiększonej zawartości błonnika owsianego. Dzięki uruchomieniu produkcji nowej linii innowacyjnych produktów pozycja konkurencyjna Spółki na arenie międzynarodowej znacząco wzrosła.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 000 000,00 PLN

Wartość projektu: 7 584 205,00 PLN